פרוטוקול מספר 10 - ועד ביטחון

אסמכתא:022020
תאריך:16/02/2020
נוכחים :רועי סופר - יו"ר ועדת ביטחון ארז קנדיוטי – חבר ועד ויו"ר ועד מקומי ליאור תומר- חבר ועדת ביטחון עובד לוי - חבר ועדת ביטחון נתן סלומון – חבר ועדת ביטחון יובל שיינר - חבר ועדת ביטחון יואב סבן - חבר ועדת ביטחון אסי רדיע - רבש"ץ אריאל שוורצמן - יועץ חיצוני
תאריך פרסום:02/03/2020 16:53
עדכון אחרון:13/06/2020 20:19

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

 

מזכירות ועד מקומי:  
טלפון: 09-8781229
פקס: 09-8788893
vaad@shaar-efraim.co.il
 

 
מזכירות "מי שער אפרים":
טלפון:09-8780479
פקס: 09-8800027
water@shaar-efraim.co.il
 

 
רבש"ץ המושב: 053-7298198

 

 

 

ת.ד. 411 שער אפרים, מיקוד 42835, טל: , פקס: , דוא"ל: vaad@shaar-efraim.co.il
תשלומים | מנהל אתר | צרו קשר