דוחות כספיים

(07/08/2020 16:29)

 

מצ"ב דוחות כספיים על פעילות הוועד בשנים האחרונות, הדוחות מבוקרים וחתומים ע"י רואת החשבון של הועד.

מסמכים מצורפים להודעה זו: