פרוטוקול מספר 18

אסמכתא:082020
תאריך:12/08/2020
נוכחים :ארז קנדיוטי, עובד לוי, לילך אמבון, עינת שובל
חסרים:ינון עמרם, ליאור מזרחי, אלון דהרי, ומשה חדד, גבי יחיא
תאריך פרסום:22/08/2020 01:41
עדכון אחרון:22/08/2020 01:44

תוכן:

חברי הועד גבי, ינון, ליאור, אלון, ומשה אשר ביקשו לקיים את ישיבת הועד הזו, לא הופיעו אליה, למרות שגם אישרו מראש הגעה אליה.

בהתאם להוראות הדין, ניתן לקיים ישיבה נדחית עוד באותו הערב, ובתנאי שישתתפו בה לפחות שליש מחברי הוועד. ההחלטה לקיים ישיבה נדחית נבעה מהצורך לקדם את הנושאים החשובים הנזכרים בפרוטוקול זה ועל מנת שלא לפגוע בהתנהלות המושב. לאור האמור, הישיבה המקורית שנקבעה ננעלה, וקוימה ישיבה נדחית שפירוט הדיון בה מופיע בפרוטוקול זה.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

 

מזכירות ועד מקומי:  
טלפון: 09-8781229
פקס: 09-8788893
vaad@shaar-efraim.co.il
 

 
מזכירות "מי שער אפרים":
טלפון:09-8780479
פקס: 09-8800027
water@shaar-efraim.co.il
 

 
רבש"ץ המושב: 053-7298198

 

 

 

ת.ד. 411 שער אפרים, מיקוד 42835, טל: , פקס: , דוא"ל: vaad@shaar-efraim.co.il
תשלומים | מנהל אתר | צרו קשר